Urządzenia Filtrujące

Urządzenia filtrujące są to narzędzia lub mechanizmy używane do separacji cząstek stałych lub substancji z płynów lub gazów poprzez proces filtracji. Proces ten polega na przepuszczaniu substancji przez materiał filtracyjny, który zatrzymuje cząstki powodując wydzielanie się oczyszczonego płynu lub gazu. Filtry mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna, ochrona środowiska czy gospodarstwo domowe, gdzie istnieje potrzeba oczyszczenia lub separacji różnych substancji. Funkcjonowanie filtrów może być pasywne, opierając się na siłach grawitacji lub aktywne, wykorzystując pompę lub inne urządzenia mechaniczne do przeprowadzenia procesu filtracji.

 

Nasze realizacje: